Υπηρεσίες Βιωσιμότητας

Η Βιωσιμότητα είναι ένα θέμα που κατέχει υψηλή θέση στη διεθνή δημόσια συζήτηση. Από τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έως τις επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η επίτευξη στόχων Βιωσιμότητας γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη πρακτική, είτε ως νομοθετική επιβολή είτε ως εθελοντική δράση.
 
Στην Kyoto Economics, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην ενσωμάτωση πρακτικών Βιωσιμότητας στην καθημερινή σας επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό το επιτυγχάνουμε παρέχοντας μια σειρά από πρωτοποριακές υπηρεσίες υψηλής αξίας.

Σχεδιασμός Συστημάτων ESG & CSR

Εάν ο οργανισμός σας πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένους στόχους βιωσιμότητας ή επιθυμείτε να υιοθετήσετε αυτές τις πρακτικές εθελοντικά, στην Kyoto μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στον σχεδιασμό και εφαρμογή τέτοιων πολιτικών και συστημάτων σε κάθε στάδιο: από τη διατύπωση της Δήλωσης Βιωσιμότητας, την καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων και σχετικών Στόχων Βιωσιμότητας, τη διαχείριση του εσωτερικού σας συστήματος Βιωσιμότητας, την εναρμόνισή του με τα πρότυπα ISO ή άλλα πρότυπα, μέχρι και την κατάρτιση του Ετήσιου Απολογισμού Βιωσιμότητας.

Πιστοποίηση Βιωσιμότητας

Εάν επιθυμείτε να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο ενός Έργου, Δραστηριότητας ή Συστήματος στον πλανήτη ή στην οικονομία, η Kyoto μπορεί να εκτιμήσει πόσο το έργο σας συνεισφέρει στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τις επιδράσεις του στο περιβάλλον και την κοινωνία. Ελέγχουμε την τήρηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, αξιολογούμε την κλιματική ουδετερότητα και την ανθεκτικότητα του έργου στην κλιματική αλλαγή και αναγνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.
 
Ως αξιόπιστος και ανεξάρτητος αξιολογητής, εξετάζουμε το προφίλ βιωσιμότητας της επιχείρησής σας, αναλύοντας την εταιρική σας διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τις δράσεις σας και εκδίδουμε την αντίστοιχη πιστοποίηση ή ετικέτα αξιολόγησης. Πιστοποιούμε το επίπεδο βιωσιμότητας της επιχείρησής σας με μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την Kyoto Economics ή άλλους καταξιωμένους φορείς.
  • Πιστοποιητικό Κλιματικής Ουδετερότητας (Δείγμα)
  • Πιστοποιητικό Αξιολόγησης Βιωσιμότητας (Δείγμα)

Εξουδετέρωση Ανθρακικού Αποτυπώματος

Ανεξάρτητα από το ενεργειακό σας σύστημα, είτε αφορά κτίριο, προϊόν, διαδικασία, επιχείρηση ή την πόλη σας, σας βοηθούμε να μετρήσετε, να μειώσετε και να αντισταθμίσετε το ανθρακικό αποτύπωμά του.
 
Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω αναγνωρισμένων μεθοδολογιών κορυφαίου επιπέδου και χρησιμοποιώντας αντισταθμίσεις άνθρακα ανάλογα με το μέγεθος του κλιματικού αποτυπώματος του συστήματός σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Συμμόρφωση με Κλιματικό Νόμο

Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος καθιέρωσε το πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση των καταναλωτών προς την κλιματική ουδετερότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, επιβάλλει υποχρεώσεις συμμόρφωσης σε ειδικές κατηγορίες οργανισμών, ως εξής:

  • Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Υπάρχει υποχρέωση για σχεδιασμό, δημοσίευση δεδομένων και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Για τις εγκαταστάσεις με ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση: Υπάρχει υποχρέωση για σχεδιασμό, δημοσίευση δεδομένων και μείωση ή αντιστάθμιση του ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις: Ο νόμος απαιτεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες με πάνω από 500 εργαζόμενους και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, να σχεδιάζουν, να δημοσιεύουν δεδομένα και να προβαίνουν σε εθελοντική μείωση ή συμψηφισμό του ανθρακικού αποτυπώματος.

Στην Kyoto, προσφέρουμε συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες οργανισμών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, ώστε να διασφαλίζουμε την εναρμόνισή τους με τις επικαιροποιημένες διατάξεις του Κλιματικού Νόμου.

Υπηρεσίες Ενεργειακής Διαχείρισης

  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις & Πιστοποιητικά: Η Kyoto αναλαμβάνει την εκτέλεση ενεργειακών επιθεωρήσεων και μελετών, καθώς και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών, όπως της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) και του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια.
  • Ενεργειακή Βελτιστοποίηση: Η διαχείριση του ενεργειακού κόστους, η επιλογή προμηθευτή, η εξελισσόμενη τεχνολογία, τα προγράμματα επιδότησης ενεργειακών επεμβάσεων, και οι περίπλοκες διαδικασίες της αγοράς ενέργειας, αποτελούν πρόκληση για κάθε επιχείρηση. Η Kyoto είναι εδώ για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε, να μειώσετε, να διανείμετε και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την ενεργειακή κατανάλωση και το σχετικό κόστος του Οργανισμού σας.

 

Καλέστε μας σήμερα για να συζητήσουμε την δική σας περίπτωση.

© Developed by Jetnet