Τεχνικές & Οικονομικές Μελέτες

Ενεργειακές Μελέτες & Επιθεωρήσεις

Στην Kyoto Economics αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων και μελετών για ενεργειακά συστήματα και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα καθώς και να βελτιστοποιήσουν το ενεργειακό τους κόστος, είτε εθελοντικά, είτε για να συμμορφωθούν με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Επαλήθευση βιωσιμότητας

Ενδιαφέρεστε να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο ενός Έργου, Δραστηριότητας ή Συστήματος στον πλανήτη μας ή στην οικονομία; Στην Kyoto Economics μπορούμε να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο το έργο σας συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και την κοινωνία. Μεταξύ άλλων, ελέγχουμε τη συμμόρφωσή του με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, αξιολογούμε την κλιματική του ουδετερότητα και ανθεκτικότητά στην Κλιματική Αλλαγή και εντοπίζουμε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και κινδύνους του. Αφού αξιολογήσουμε την ευπάθεια του Έργου ή του Συστήματός σας στις τρεις κύριες διαστάσεις βιωσιμότητας (δηλ. Κλιματική, Περιβαλλοντική, Κοινωνική) εντοπίζουμε και προτείνουμε μέτρα που μπορείτε να εφαρμόσετε στο σχεδιασμό ή τη λειτουργία του, προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε, να αλλάξετε ή ακόμα και να αντιστρέψετε τις αρνητικές επιπτώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν προτάσεις διαχείρισης κινδύνου, καθώς και δράσεις για την αντιστάθμιση του αποτυπώματος άνθρακα του «Συστήματος» σας.

Κλιματική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

Θέλετε να υπολογίσετε ποιο είναι το κοινωνικό κόστος και όφελος ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και ποιος είναι ο χρηματικός αντίκτυπός του στο κλίμα; Θέλετε να βελτιώσετε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Κλιματικού Νόμου; Θέλετε να σχεδιάσετε την κλιματική στρατηγική ενός έργου ΑΠΕ ή άλλου τύπου; Είστε καταναλωτής ενέργειας ή προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας που δυσκολεύεται να πλοηγηθεί στις ρυθμιζόμενες ή στις εθελοντικές αγορές άνθρακα; Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Έργων ΑΠΕ & Έργων Ουδέτερου Κλιματικού Αποτυπώματος

Η Ανάπτυξη Ενεργειακών Έργων είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, λόγω του σύνθετου, ατελούς, ενίοτε στρεβλού και συχνά μεταβαλλόμενου ρυθμιστικού περιβάλλοντος αλλά και των ενεργειακών αγορών. Στην Kyoto Economics μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε το έργο σας, παρέχοντας ακριβείς συμβουλές, χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας:

Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Βιωσιμότητας

Τα δημόσια και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαιτούν την αξιολόγηση βιωσιμότητας των έργων που ζητούν χρηματοδότηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που επιβάλλονται από την αρχική πηγή των κεφαλαίων, για παράδειγμα το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), την EBRD ή κριτήρια που καθορίζονται από τραπεζικές ενώσεις, σε σχέση με το Green Banking. Στην Kyoto Economics μπορούμε να αναλάβουμε μια τέτοια αξιολόγηση ή και να προετοιμάσουμε το έργο σας ώστε να συμμορφώνεται, με τις σχετικές απαιτήσεις βιωσιμότητας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες PPA & “Route to Market”

Οι ιδιωτικές συμβάσεις πώλησης ενέργειας (PPA) αποτελούν ελκυστική επιλογή για τους παραγωγούς ενέργειας και τους καταναλωτές ενέργειας που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν την αστάθεια των τιμών της ενέργειας. Στην Kyoto Economics μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δομήσετε και να διαπραγματευτείτε μια συμφωνία PPA σύμφωνα με το προφίλ και τις ανάγκες σας. Επιπλέον, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τις διάφορες επιλογές σχετικά με την πηγή εσόδων του έργου σας και τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με κάθε πηγή.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ESCO

Το ενεργειακό κόστος, η διαχείριση ενέργειας, η επιλογή προμηθευτή ενέργειας, η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία και οι διαδικασίες της αγοράς ενέργειας, μπορούν να αποτελέσουν πηγή απογοήτευσης. Στην Kyoto Economics μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε, να ελαχιστοποιήσετε, να διαχειριστείτε βέλτιστα και, εάν χρειαστεί, να κατανείμετε την κατανάλωση ενέργειας και τα κόστη σας, τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά.

Εξουδετέρωση Ανθρακικού Αποτυπώματος

Όποιο και αν είναι το «ενεργειακό σας σύστημα», είτε πρόκειται για κτίριο, εκδήλωση, προϊόν, διαδικασία, επιχείρηση ή την πόλη σας, σας βοηθάμε να εξουδετερώσετε το ανθρακικό του αποτύπωμα. Αυτό το κάνουμε με τη χρήση αντισταθμίσεων άνθρακα στην ποσότητα που αντιστοιχεί στο κλιματικό αποτύπωμα του συστήματός σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

© Developed by Jetnet