Ανάπτυξη Έργων Α.Π.Ε. & Αποθήκευσης

Η ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελεί μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, εξαιτίας του πολύπλοκου, ανεπαρκούς, πολλές φορές ασαφούς και συχνά μεταβαλλόμενου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και των δυναμικών ενεργειακών αγορών. Στην Kyoto, είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε στην ανάπτυξη του έργου σας ΑΠΕ ή Αποθήκευσης, ανεξαρτήτως μεγέθους, μέσω των συμβουλευτικών και μελετητικών μας υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας:

Μελέτες Οικονομικής Βιωσιμότητας

Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο στη διαδικασία απόφασης για την υλοποίηση ενός έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Kyoto, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών οικονομικής βιωσιμότητας, χρησιμοποιώντας προηγμένα υπολογιστικά μοντέλα που έχουμε εξελίξει, τα οποία προσαρμόζουμε στην συγκεκριμένη τεχνολογία και στην συγκεκριμένη αγορά της κάθε ενεργειακής επένδυσης.

Περιβαλλοντικές Μελέτες & Επιθεωρήσεις

Είτε πρόκειται για την συνολική ανάπτυξη ενός έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Αποθήκευσης, είτε για μια ad hoc υπηρεσία, στην Kyoto αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών και ενεργειακών μελετών και επιθεωρήσεων, ανάλογα με την περιβαλλοντική κατηγορία στην οποία ανήκει το έργο σας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες PPA & “Route to Market”

Οι Ιδιωτικές Συμβάσεις Πώλησης Ενέργειας (PPAs) είναι μια ελκυστική επιλογή τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές ενέργειας που θέλουν να προστατευθούν απεναντι στην αστάθεια των τιμών. Στην Kyoto Economics, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε και να διαπραγματευτείτε μια συμφωνία PPA που να ταιριάζει στο προφίλ και τις ανάγκες σας. Μπορούμε επίσης να σας προσφέρουμε συμβουλές για τις διάφορες επιλογές που αφορούν την πηγή εσόδων του έργου σας, καθώς και για τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με κάθε επιλογή.

Κλιματική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

Επιθυμείτε να υπολογίσετε το κοινωνικό κόστος και το όφελος ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή υποδομής, καθώς και τον οικονομικό αντίκτυπο στο περιβάλλον; Θέλετε να ενισχύσετε την Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός έργου σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο; Σχεδιάζετε την κλιματική στρατηγική ενός έργου ΑΠΕ ή άλλης μορφής; Είστε καταναλωτής ή προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας που αναζητά καθοδήγηση στις ρυθμιζόμενες ή εθελοντικές αγορές άνθρακα; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Συμμόρφωση με Πράσινη Τραπεζική

Τα δημόσια και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαιτούν την αξιολόγηση βιωσιμότητας των έργων που ζητούν χρηματοδότηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που επιβάλλονται από την αρχική πηγή των κεφαλαίων, π.χ. Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ή την EBRD, ή κριτήρια που καθορίζονται από τραπεζικές ενώσεις, σε σχέση με το Green Banking. Στην Kyoto Economics μπορούμε να αναλάβουμε μια τέτοια αξιολόγηση ή και να προετοιμάσουμε το έργο σας ώστε να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις βιωσιμότητας Πράσινης Τραπεζικής.

Διαχείριση συμβάσεων & υπεργολάβων

Στην Kyoto ειδικευόμαστε σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης συμβολαίων που διασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρηματικές σας συμφωνίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου σας ΑΠΕ ή αποθήκευσης, εκτελούνται άψογα. Η ομάδα μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη, από την αρχική σύνταξη έως την τελική εκτέλεση, διασφαλίζοντας ότι κάθε σύμβαση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Ακολουθούμε καινοτόμες και διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες σε όλο τον κύκλο ζωής των συμβάσεων, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης και την ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχέσεων.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τα Συμβόλαια Ειδικών Τεχνικών Υπηρεσιών κατά το στάδιο ανάπτυξης, τη σύμβαση EPC, τη Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο, τα συμφωνητικά πώλησης ενέργειας (PPAs), τη σύμβαση O&M, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τη Δανειακή Σύμβαση, άλλες συμβάσεις για υπηρεσίες ή προϊόντα που απαιτούνται για να τεθεί σε λειτουργία το πράσινο έργο σας.

Εμπιστευτείτε μας για να χειριστούμε εμείς τις συμβάσεις και τους υπεργολάβους του έργου σας, ώστε εσείς να μπορείτε να εστιάσετε στην εκκίνηση του έργου σας εντός χρονοδιαγράμματος, εντός προϋπολογισμού, με τη μικρότερη δυνατή προσωπική σας συμμετοχή.

 

Καλέστε μας σήμερα για να συζητήσουμε την δική σας περίπτωση!

© Developed by Jetnet