Καλώς ήρθατε στην Kyoto Economics

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βιωσιμότητας & ESG

Τεχνικές Υπηρεσίες σε Δημόσιους & Ιδιωτικούς Φορείς, για Συμμόρφωση με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο

Τεχνικές & Οικονομικές μελέτες για μια οικονομία απαλλαγμένη από άνθρακα.

 

Εσέις πόσο «βιώσιμοι» είστε;

Οι Υπηρεσίες μας

Τεχνικές & Οικονομικές Μελέτες

 • Ενεργειακές Μελέτες & Επιθεωρήσεις
 • Επαλήθευση Βιωσιμότητας
 • Κλιματική Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
 • Υπηρεσίες Ανάπτυξης Έργων
 • Εξουδετέρωση Κλιματικού Αποτυπώματος

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Συμμόρφωση με Κλιματικό Νόμο

Ο Νόμος 4936/2022 εισάγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για εγκαταστάσεις που εκπέμπουν CO2 και δεν συμμετέχουν στο Ευρωπαικό σύστημα Εμπορίας Εκπομπών Ρύπων ( EU ETS) :

 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA)
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις όπως τις ορίζει ο Νόμος
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

Υπηρεσίες Βιωσιμότητας

Στην Kyoto Economics παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τη Βιωσιμότητα & την Εταιρική Διακυβέρνηση:

 • Σχεδιασμός Βιωσιμότητας & ESG,
 • Σχεδιασμός ΕΚΕ,
 • Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Βιωσιμότητας

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>

 

Θα εκπλαγείτε...

Η εμπειρία μας δείχνει ότι η πλειοψηφία όσων ενδιαφέρονται να καθορίσουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική για το κλίμα, έχουν συχνά τρία κοινά σημεία:

1. Κατανοούν πολύ καλά ότι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα έχει μεγάλη εμπορική αξία.

2. Εκπλήσσονται από την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα του οικοσυστήματος αντιστάθμισης άνθρακα.

3. Υποτιμούν τον κίνδυνο «Πράσινου Ξεπλύματος» κατά την υλοποίηση και προώθηση των δραστηριοτήτων βιωσιμότητάς τους.

Ilias D. Karanasis
Energy Economist, M.Sc.

Είστε έτοιμοι να εκπλαγείτε?

Καλέστε μας σήμερα για να συζητήσουμε τη Στρατηγική σας σε θέματα Βιωσιμότητας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν αξιολόγηση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος

Ονομετεπώνυμο  
Θέμα  
E-mail
Το μήνυμά σας  
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

© Developed by Jetnet